صورتحساب یک شخص

Navigation:  صورتحساب اشخاص >

صورتحساب یک شخص

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

صورتحساب یک شخص :

برای رویت صورتحساب یک شخص ، در نرم افزار پویا پرداز لازم است ، منوی شروع کار/صورتحساب اشخاص و پروژه ها را باز نموده و از زیر منوی مربوطه گزینه "صورتحساب یک شخص" را انتخاب نمایید . در اینصورت فرمی به شکل زیر باز می شود که از نمونه فرمهای خاص در این برنامه  است . در این فرم امکاناتی تعبیه شده که از طریق آنها می توان انواع صورتحساب یک شخص را اخذ نمایید .

 

 

جهت اخذ گزارش تفصیلی از حساب فعلی یک شخص لازم است از جعبه وضعیت نمایش (مثل شکل فوق) گزینه تفصیلی را انتخاب نمایید و کلید جستجو (با میانبر F3) را بزنید . در اینصورت کلیه رکوردهای ثبت شده برای این شخص در جدول بصورت تفصیلی رویت خواهد شد .در این وضعیت ستونهای زیر نمیش داده می شود :

نوع عملیات تاریخ مبلغ بدهکار یا بستانکار توضیحات – مانده – تشخیص – کد و نام کالا و تعداد و فی شماره سیستمی شماره سیستمی و شماره دستی تعداد وارده . "کد و نام کالا و تعداد و فی" برای مواردی است که برای شخص مورد نظر عملیات کالا(مثل فاکتور خرید و فروش) وارد شده است . "شماره سیستمی" همان شماره هایی است که می توان از طریق آن به عملیات مورد نظر رجوع کرد .

چون ایت صورتحساب برای مشتری صادر می شود ، "مبلغ بدهکار و بستانکار" براساس نوع عملیات تنظیم شده است و به معنای واقعی بدهی یا طلب برای مشتری محسوب می گردد .

 

 

 

سریع ترین روش برای اخذ مانده حساب فعلی یک شخص این است که از طریق جعبه نام شخص، نام وی را جستجو نموده و کلید جستجو را بزنید . در اینصورت کلیه فعالیتهای شخص مورد نظر(بصورت اجمالی، یعنی سرجمع هر عملیات به تفکیک) در جدول رویت شده و مانده حساب آن شخص در پایین فرم مشاهده می گردد :

 

 

 

 

 

اگر وضعیت نمایش را روی "به تفکیک روز" انتخاب نمایید ، گزارش صورتحساب شخص بصورت اجمالی و به تفکیک سرجمع روزانه رویت خواهد شد . بعبارت دیگر میزان فعالیت هر شخص در یک روز مشخص می گردد. این گزارش برای مواقعی موثر است که کاربر می خواهد بداند در چه روزهایی ، شخص مورد نظر با موسسه فعالیت داشته و یا در چه نوبتهایی حساب شخص تسویه شده است :

 

 

پس از زدن کلید جستجو ، جمع ستون بدهکار و بستانکار و مانده حساب در پایین فرم آورده می شود . اگر بدهکار بیشتر باشد ، مانده حساب سبز رنگ است و اگر بستانکار بیشتر باشد مانده حساب قرمز رنگ خواهد شد .

 

 

 

 

اگر قصد دارید صورتحساب شخص را طی یک دوره صادر نمایید ، لازم است جعبه های "از تاریخ – تا تاریخ" را وارد کنید . بطور مثال در شکل زیر مشاهده می شود، صورتحساب شخص مورد نظر ، بین دو تاریخ مشخص گرفته شده است . کلیه عملیات شخص قبل از تاریخ ابتدا بصورت سرجمع در ردیف اول "گردش قبلی" آورده شده و همچنین سرجمع فعالیتهای شخص پس از تاریخ انتها در ردیف آخر بعنوان سایر عملیات نمایش داده شده است . لازم به ذکر است که کاربر می تواند سیستم را طوری تنظیم نماید که ردیف سایر عملیات به دلخواه نمایش داده شود و یا اینکه رویت نشود (به قسمت تنظیم عملکرد نرم افزار مراجعه نمایید) .

 

 

 

تنظیم صورتحساب: برای ارائه گزارش بهتر و یا آنچه مورد نظر کاربر است از کلید "تنظیم صورتحساب" استفاده نمایید که در اینصورت فرمی به شکل زیر باز شده و به کاربر امکان تغییر در نحوه نمایش صورتحساب را می دهد .جدول نمایش داده شده حاوی سه ستون است :

 

 

ستون اول تعیین می کند که کدام یک از عملیات مشتری نمایش داده شود که بصورت پیش فرض همگی فعال هستند  و کافی است جهت عدم نمایش، تیک آن را با کلیک موس بردارید .

ستون دوم شرح عملیات قابل رویت برای صورتحسابها را نمایش می دهد . بعبارت دیگر کلیه فعالیتهایی که در صورتحساب شخص قید می گردد در این ستون لیست شده است .

ستون سوم مشخص می کند که این عملیات چگونه در صورتحساب شخص درج گردد. (تنظیم این پارامتر فقط در زمان اخذ گزارش بصورت تفصیلی تاثیرگذار خواهد بود) :

بصورت پیش فرض وضعیت روی تفصیلی قرار دارد و این بدان معنی است که گزارش صورتحساب شخص بصورت ریز کارکرد مشاهده می شود . بعنوان مثال اقلام یک فاکتور خرید یا فروش بصورت جزء به جزء کالا وارد صورتحساب می شود .

اگر وضعیت روی اجمالی تنظیم گردد کلیه فعالیتهای مشابه در یک روز بصورت سرجمع در صورتحساب شخص وارد می شود . بطور مثال در شکل زیر وضعیت چک خرج شده در تنظیمات صورتحساب بر روی اجمالی تنظیم شده که مشاهده می شود در تاریخ اول یک فقره چک و تاریخ بعدی دو فقره چک را باهم آورده است .

 

 

 

 

 

همچنین در شکل زیر مشاهده می شود که وضعیت فاکتور خرید بصورت اجمالی تنظیم شده که هر فاکتور خرید را بصورت مجزا (و نه بصورت جزء به جزء کالا) در صورتحساب شخص آورده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیم وضعیت بصورت گروه بندی باعث می شود آن عملیات بدون در نظر گرفتن تاریخ بصورت سرجمع در یک ردیف نمایش داده شود (مثل شکل زیر که فاکتور خرید در یک ردیف جمع شده است تاریخ آخرین فاکتور خرید در ستون تاریخ درج شده است)