تعریف کدهای تجمیعی

Navigation:  حسابداری >

تعریف کدهای تجمیعی

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

تعریف کدهای تجمیعی :

 

برای برقراری ارتباط بین چند کد حسابداری از کدهای تجمیعی استفاده می گردد. برای این کار از منوی حسابداری گزینه تعریف کدهای تجمیعی را انتخاب کنید که فرمی مشابه شکل زیر باز می شود :

 

 

 

 

در این فرم کاربر می تواند عناوین مورد نیاز خود را بهمراه یک کد اختیاری در برنامه ثبت کرده تا در تعریف کدینگ حسابداری از آن استفاده کند.

 

بطور مثال یک کد تجمیعی با نام شرکت نمونه ایجاد شده است . برای استفاده از این کد لازم است به فرم تعریف و نمایش حسابها (کدینگ) مراجعه کرده و از طریق ویرایش یا اضافه، حسابهای مربوط به شرکت نمونه را به کد اختیاری متصل نمایید.

با اتصال یک یا چند حساب مختلف، می توان درآن واحد یک دفتر حساب بر اساس کد تجمیعی آن دریافت نمود که در این دفتر گردش کلیه حسابهای بهم پیوسته را نشان می دهد.

 

 

برای اخذ گزارش از کدهای تجمیعی در نرم افزار پویا پرداز از منوی حسابداری/سایر گزارشات گزینه گردش کدهای تجمیعی را انتخاب نمایید که فرمی مشابه شکل زیر نشان داده می شود:

 

 

کاربر می تواند پارامترهای از تاریخ تا تاریخ و از سند تا سند را بصورت اختیاری وارد کرده و یک کد تجمیعی جهت رویت گزارش انتخاب نماید. پس از زدن کلید جستجو در جدول اطلاعاتی مربوطه دفتری متشکل از کلیه حسابهای بهم چسبیده را گزارش می دهد.