ثبت ورود و خروج انبار

Navigation:  انبار >

ثبت ورود و خروج انبار

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ثبت ورود و خروج انبار :

 

برای ثبت ورود و خروج کالای انبار، در نرم افزار پویا پرداز لازم است ، منوی انبارو اموال/ورودبه انبار(خروج از انبار) را باز نمایید و از زیرمنوی نمایش داده شده که مطابق انواع عملیات ورود یا خروج است،گزینه مربوطه را انتخاب نمایید. بصورت پیش فرض گزینه های ورود و خروج انبار در شکل زیر نمایش داده شده است:

 

 

 

 

با توجه به اینکه نرم افزار پویا پرداز توانایی ثبت عملیات اتوماتیک انبار را دارد، در زیرمنوهای مربوطه به خروج و ورود انبار 14 گزینه از انواع عملیات انبار را مشاهده می نمایید. با انتخاب هرکدام از آنها فرمی دراختیار کاربر قرار می گیرد و ازطریق آن می تواند عملیات مورد نظر خود را درج نماید و یا لیست عملیات مربوط به آن نوع ورود یا خروج را مشاهده کند.

 

 

همچنین اگر کاربر نوع ورود و خروج  جدیدی در سیستم وارد کرده باشد، آن گزینه در زیرمنوی باز شده مشاهده خواهد شد.

کاربر می تواند از فرم "تنظیمات مربوط به عملکرد سیستم" مشخص کند که عملیات انبار بصورت اتوماتیک ثبت گردد یا خیر. بدین منظور لازم است گزینه ثبت "اتوماتیک عملیات انبار از روی فاکتورها انجام شود" را فعال یا غیرفعال نماید. درصورتیکه کاربر عملیات اتوماتیک انبار را فعال کرده باشد، با ثبت هر ورود و خروج کالا(مثل فاکتورخرید و فروش) یک عملیات معادل آن در قسمت انبار درج خواهد شد.

 

حتی اگر کاربر عملیات اتوماتیک انبار را فعال کرده باشد، باز هم می تواند در قسمت انبار، ورود و خروج مورد نظر خود را ثبت کرده و یا ثبت های اتوماتیک را ویرایش یا حذف نماید و کاربر انبار در این زمینه هیچ محدودیتی ندارد.

 

در ادامه این راهنما با توجه به اینکه کلیه گزینه های ورود و خروج انبار مشابه یکدیگر هستند، یک مورد ورود به انبار مثل رسید کالا(قبض انبار توضیح داده شده است) و برای سایر موارد نیز از همین قسمت استفاده نمایید :

 

پس از انتخاب گزینه رسید انبار فرمی مشابه شکل زیر باز شده و کاربر می تواند لیست رسیدهای قبلی را مشاهده کرده یا اقدام به ایجاد یا اصلاح آن نماید :

 

در شکل فوق مشاهده می نمایید که چهار ردیف رسید انبار ثبت شده است :

ستون نوع ثبت مشخص می کند که ثبت مربوطه از طریق عملیات اتوماتیک بوده یا اینکه کاربر ثبت کرده است.

ستون توضیحات شماره فاکتور خرید مربوطه را نمایش می دهد . درصورتیکه تیتر فاکتور معادل دارای توضیحات باشد، آن توضیح را ثبت می کند.

در ستون تحویل گیرنده، نام انباردار فعلی را مشاهده می نمایید. نام انباردار از طریق تعریف انبار ثبت یا اصلاح می گردد.

ستون تحویل دهنده بدلیل اینکه عملیات مربوطه ورود به انبار است،خالی است و در موارد خروج از انبار این ستون نیز نام انبار دار فعلی را نمایش می دهد.

ستون نام شخص حاوی نام فردی است که اجناس را ارسال کرده و یا از او کالای رسید شده را خرید کرده ایم.

ستون شماره دستی دراختیار کاربر است و می تواند شماره رسید دستی را بر روی آن درج نماید.

شماره سیستمی یک شمارشگر رقمی دراختیار برنامه است و به ترتیب ورود اطلاعات به مقدار آن اضافه می گردد.

 

ازطریق کلید اضافه (با میانبر Insert) می توانید یک رسید انبار جدید در سیستم ثبت نمو. با زدن این کلید فرمی مشابه شکل زیر باز می شود و کاربر می تواند تیتر مربوط به رسید انبار را ثبت نماید:

 

 

از طریق جعبه نام انبار، یک انبار انتخاب می شود.

تاریخ عملیات بصورت پیش فرض، تاریخ روز را نمایش می دهد.

کاربر می تواند شماره دستی قبض انبار را درصورت نیاز وارد کند.

نام شخص، فردی است که اجناس را ارسال کرده و تحویل دهنده، نام فردی است که اجناس مورد نظر را به انباردار تحویل داده است.

تحویل گیرنده، نام انباردار، یا شخصی است که اجناس را در انبار تحویل گرفته است.

وضعیت : کاربر می تواند وضعیتعهای مختلفی را مثل ثبت اولیه، قطعی و . . . تعیین نماید جهت ایجاد یک وضعیت جدید از کلید (+) سبز رنگ استفاده نمایید.

پس از وارد کردن موارد فوق با زدن کلید تایید، تیتر رسید انبار ثبت می گردد و ردیف مربوطه در جدول اطلاعاتی رویت خواهد شد.

 

 

ازطریق کلید ویرایش (با میانبر Ctrl+Insert) می توانید، لیست کالاهای رسیده به انبار را وارد کرده و یا لیست موارد ثبت شده قبلی را رویت نمایید. با زدن این کلید فرمی مشابه شکل زیر باز می شود:

 

 

کلیه کلیدهای تعبیه شده در این فرم مثل ورود اطلاعات در فاکتورهای خرید و فروش است. برای راهنمایی بیشتر به آن قسمتها مراجعه نمایید .

 

در این فرم نیز مثل فرمهای فاکتور خرید و فروش گزینه مانده حساب مشتری در پایین فرم گذاشته شده تا کاربر بتواند در اسرع وقت، مانده حساب شخص را کنترل کند.

 

 

 

ازطریق کلید حذف (با میانبر Ctrl+Delete) می توانید یک تیتر ورود و خروج و کلیه اقلام ثبت شده برای آن را حذف نمایید.

 

 

ازطریق کلید گزارش (با میانبر Ctrl+P) می توانید کلیه ردیفهای جستجو شده در جدول را به پیش نمایش چاپ ارسال کرده و لیست آن را چاپ کنید .

 

 

با استفاده از این کلید می توانید لیست ردیفها را به فرمتهای Excel یا Xml ارسال نمایید.

 

 

ازطریق کلید تنظیمات نمایش (با میانبر Ctrl+G) می توانید ستونهایی از جدول اطلاعاتی را که از آن استفاده نمی کنید، مخفی کنید و یا آنهایی که مخفی شده اند را دوباره نمایش دهید.

 

 

 

در پایین فرم یک ابزار بنام جستجوی سریع  وجود دارد که از طریق آن می توان به جستجوی واژه مورد نظر خود پرداخت . جستجو می تواند براساس شخص، مبلغ، تاریخ و هرچه در ستونهای جدول لیست شده، باشد . به عبارت دیگر با وارد کردن یک مقدار در کادر ، برنامه در کلیه ستونهای جدول به دنبال آن واژه می گردد و ردیفهایی که مشابه آن را داشته باشند را نمایش می دهد

 

 

زبانه جستجوی پیشرفته: در این زبانه کاربر می تواند از قسمت جستجوی پیشرفته لیست ورود و خروج ثبت شده را جستجو نماید. کاربر می تواند جستجوهای خود را گسترش دهد و پارامترهای بیشتری را در جستجوی خود لحاظ نماید. پس از تعیین پارامترها بایستی کلید جستجو را بزند. در صورتیکه جستجو موفقیت آمیز باشد لیست آنها در جدول نمایش داده می شود و اگر موردی یافت نشود، جدول اطلاعاتی خالی می شود.

 

 

 

پس از جستجو، کاربر می تواند به زبانه امکانات مراجعه کرده و لیست مورد نظر خود را به پیش نمایش چاپ ارسال کند.

 

 

زبانه گزارشات انتخابی : در این زبانه کاربر می تواند به گزارشات جامعی از عملکرد انبار بپردازد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می نمایید 10 کلید در زبانه گزارشات انتخابی تعبیه شده است:

 

 

 

با انتخاب هر کلید فرمی باز می شود و کاربر می تواند پارامترهای مورد نظر خود را اعم از تاریخ، کالا و انبار وارد کند و اقدام به اخذ گزارش نماید. بطور مثال اگر کلید "گردش انبار تفصیلی" را بزنید، فرمی به شکل زیر باز می شود :

 

 

در این فرم کاربر قصد داشته کلیه حواله های انبار از تاریخ 01/01/1390 به بعد را که از انبار مرکزی صادر شده جستجو نماید.

 

 

با زدن کلید گزارش فرمی به شکل زیر باز می شود و نتیجه جستجو در آن رویت خواهد شد :

 

 

 

در فرم نمایش داده شده بالا کاربر می تواند ستونهای مورد نظر خود را تنظیم کرده و اقدام به گزارش چاپی نماید. منظور از تنظیم ستونها، عرض ستونها و همچنین چیدمان و ترتیب آنها می باشد . همچنین ستونهایی که نیاز به آنها ندارد را می تواند از طریق کلید تنظیمات نمایش مخفی نماید. نهایتاً اینکه با زدن کلید گزارش فرم پیش نمایش جاپ رویت شده و کاربر می تواند آن را چاپ کند.

 

 

سایر نکات لازم :

سیستم انبار را می توان به دوصورت مختلف استفاده کرد. روش اول با وابستگی به عملیات خرید و فروش و روش دوم بدون وابستگی و با کنترل و ثبت دستی. برای تعیین روشها از طریق فرم تنظیمات عملکرد برنامه، گزینه مربوطه را فعال نمایید.

در ثبت دستی عملیات انبار، درصورتیکه کنترل موجودی کالا را در فرم تنظیمات عملکرد برنامه  فعال کرده باشید، به کاربر اجازه ثبت عملیاتی که باعث منفی شدن موجودی شود را نمی دهد.

هنگام تعریف کالا، نام انبار از کاربر دریافت می شود. بنابراین عملیات ورود و خروج هرکالا در انبار مربوطه انجام خواهد شد. برای درج یک کالا در دو انبار متفاوت لازم است دو کالای مختلف با کد و شرح متفاوت ایجاد نمایید.

کاربر می تواند ردیفهای ورود و خروج ثبت شده اتوماتیک را ویرایش یا حذف نماید و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. اما لازم به ذکر است که بهتر است عملیات مبدا آن را تغییر دهد. بطور مثال یک ردیف حواله انبار در نتیجه ثبت یک ردیف فروش است بوجود آمده است . کاربر می تواند آن ردیف حواله را حذف یا ویرایش نماید ولی بهتر است ردیف فروش مربوطه را تغییر دهد تا حواله انبار با فاکتور فروش مغایرتی نداشته باشد.